Đăng ký thành viên

Note: Cảm ơn bạn đã lựa chọn mở tài khoản tại Vegas Empire. Mỗi khách hàng chỉ có thể có một tài khoản, nếu phát hiện khách hàng có nhiều tài khoản, chúng tôi có quyền khóa tài khoản và hủy bỏ tất cả tiền thắng cược của quý khách mà không cần phải thông

Thông tin thành viên

- Tên đăng nhập từ 4 đến 15 ký tự
- Tên tài khoản: Bạn chỉ được nhập số hoặc chữ cái.

- Mật khẩu phải có từ 6 - 12 ký tự, bao gồm tổ hợp chữ cái và số

} > } > }